1109

[1109][bsummary]

TRAFFICKING

[A21][twocolumns]

THE A21 CAMPAIGN

[Α21][bleft]

HUMAN TRAFFICKING


ΤΟ TRAFFICKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα διεθνές πρόβλημα που σε κάθε γεωγραφική περιοχή έχει διαφορετική εμφάνιση. Πρόκειται για ένα έγκλημα αθέατο το οποίο είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί. Γι αυτό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα θύματα του human trafficking είναι πολύ μικρά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, στην Ελλάδα το 2014 καταγράφηκαν 36 υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων ενώ για το 1ο τετράμηνο του 2015, καταγράφηκαν 13. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα ανήλικα θύματα, το 2014 καταγράφηκαν 7 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 1 θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης και 6 για επαιτεία, ενώ για το 1ο τετράμηνο του 2015, έχουν καταγραφεί 12 ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Αναλυτικά, τα στατιστικά δεδομένα για το trafficking στην την επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας ΕΔΩ.

ΤΟ TRAFFICKING ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Η.Ε. (ILO), περίπου 21 εκ. άνθρωποι στον κόσμο (3 στους 1000) είναι θύματα εξαναγκαστικής εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης).

Αναλυτικά τα στατιστικά δεδομένα για το trafficking στον κόσμο σήμερα : (ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ILO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ TRAFFICKING-2014)

(Παγκόσμια Έκθεση του Γραφείου Η.Ε. για τα Ναρκωτικά και Έγκλημα / U.N.O.D.C. για το Trafficking - 2014)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η Εμπορία Ανθρώπων στην Ελλάδα και ο ρόλος του Εθνικού Εισηγητή

Η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει τη νομοθεσία της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και για το λόγο αυτό, το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή προσπαθεί να δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο συντονισμό μεταξύ των σχετικών φορέων (κυβερνητικών, διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων), καθώς και να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία με τις χώρες προέλευσης των θυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Εθνικός Εισηγητής έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ οργανισμών που βασίζεται στο μοντέλο “pro-active Prosecution, Protection, Prevention and Partnership” -δηλαδή περιλαμβάνει ενέργειες - πρωτοβουλίες σχετικά με δίωξη, προστασία, πρόληψη και συνεργασία. Επιδιώκει επίσης να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συντονισμού για όλες τις κρατικές υπηρεσίες – ένας Εθνικός Μηχανισμός Παραπομπής (National Referral Mechanism) που θα αποσκοπεί στην επιτυχή ταυτοποίηση των θυμάτων, παραπομπή και υποστήριξη.

Το National Referral Mechanism είναι μια πλατφόρμα για τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και επιτρέπει το κράτος, τους μη-κυβερνητικούς και τους διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τα ερευνητικά κέντρα, να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν. Στόχος του Εθνικού Εισηγητή είναι επιπλέον να δημιουργήσει μία εθνική βάση δεδομένων για την παροχή βοήθειας στα θύματα, καθώς και για τις ποινικές διώξεις, να ενθαρρύνει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των αρμόδιων αρχών και τις συνεργασίες τους με τον ιδιωτικό, τον ακαδημαϊκό και τον πολιτιστικό τομέα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Η Εμπορία Ανθρώπων αναγνωρίζεται, διεθνώς, ως μια από τις σοβαρότερες μορφές οργανωμένου εγκλήματος και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αυξητικές τάσεις και την πολυδιάστατη φύση του εγκληματικού αυτού φαινομένου με θύματα άντρες, γυναίκες και παιδιά. Οι δουλέμποροι δεν λογαριάζουν ούτε σύνορα, ούτε νόμους, ούτε εθνικές προκαταλήψεις. Στόχος τους είναι το κέρδος και εμπόρευμα τους ο άνθρωπος. Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως σκλάβοι και ως εμπορεύματα.

Το Trafficking καταρρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πλήττει με βάναυσο τρόπο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, εκμαυλίζει συνειδήσεις υποθάλποντας τη διαφθορά, υπονομεύει την διεθνή ασφάλεια και ανάπτυξη και αποφέρει τεράστια έσοδα στο οργανωμένο έγκλημα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση αφήνει περιθώρια για έξαρση του φαινομένου με τη μορφή ενός εξαναγκασμού όπου το ίδιο το θύμα “αποδέχεται” την κατάσταση του, λόγω της έλλειψης ουσιαστικών επιλογών και διεξόδων από την ανέχεια.

Για την αποτελεσματική καταπολέμησή του, τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. κλήθηκαν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/36. Η χώρα μας συμμετείχε στη διαμόρφωση αυτής της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία ενσωματώθηκε στον εθνικό νομικό πλαίσιο με τον Ν.4198/2013.

Εφαρμόζοντας την Οδηγία 2011/36 της Ε.Ε., αλλά και τις κυρωθείσες σχετικές συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιτελεί το ρόλο του Εθνικού Συντονιστή μέσω του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ). Στόχος είναι να συμπεριληφθεί η χώρα μας μεταξύ των πρωταγωνιστών στη διεθνή εκστρατεία ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων.

Το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ αξιοποιεί τη συνεργασία και τη συνέργεια με κρατικούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διεθνείς οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό τομέα και συντονίζει δράσεις Πρόληψης του φαινομένου, Προστασίας και Αρωγής των θυμάτων και καταστολής του εγκλήματος.

Οι βασικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Γ.ΕΘ.ΕΙΣ αφορούν: α) στην θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Συστήματος Αναφοράς για τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων στην ταυτοποίηση, παραπομπή και αρωγή θυμάτων, β) στην θεσμοθέτηση μιας Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τα επωφελούμενα θύματα και για τις διώξεις των διακινητών, γ) στην κατάρτιση των συναρμόδιων φορέων μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα και δ) στην πραγματοποίηση εκστρατειών για την κοινωνική αφύπνιση και τον περιορισμό της «Ζήτησης» για υπηρεσίες ή προϊόντα που προέρχονται από θύματα Εμπορίας Ανθρώπων.

Από τον Νοέμβριο του 2013, οπότε και θεσμοθετήθηκε το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ., τη θέση του Εθνικού Εισηγητή έχει αναλάβει ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ.

Σελίδα Greek National Rapporteur on Trafficking in Human Beings

ΤΟ TRAFFICKING ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

Η εμπορία ανθρώπων είναι το δεύτερο μεγαλύτερο οργανωμένο έγκλημα στον κόσμο, αποφέροντας περίπου 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Εκτιμάται ότι 27 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση δουλείας παγκοσμίως. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά που γίνονται αντικείμενα εργασιακής και σεξουαλικής δουλείας παρά τη θέλησή τους. Σήμερα, υπάρχουν 1,39 εκατομμύρια θύματα εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παγκοσμίως. Πάνω από 25% των θυμάτων σεξουαλικής εμπορίας διακινούνται από τη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη. Το 90% των θυμάτων που διακινούνται προς κράτη-µέλη της ΕΕ καταλήγουν στην βιομηχανία του σεξ.

Μόνο 1% - 2% των θυμάτων διασώζονται και µόνο ένας στους 100.000 Ευρωπαίους που ασχολούνται µε τη διακίνηση ανθρώπων καταδικάζεται.

Η κλίμακα της εμπορίας ανθρώπων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αξιόπιστα, και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα είναι δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους. Ο εκτιμώμενος αριθμός των ατόμων που διακινούνται, ανά έτος είναι:

• περίπου 2,45 εκατομμύρια (UN Office on Drugs and Crime) εκ των οποίων τα 1,2 εκατομμύρια είναι παιδιά (UNICEF),
• περίπου 800.000 στα διεθνή σύνορα, με πολλά περισσότερα θύματα εμπορίας στο εσωτερικό των χωρών (ΙΟΜ),
• πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εντός ΕΕ μόνο (κυρίως γυναίκες και παιδιά (Europol).

Η Ελλάδα είναι χώρα προορισμού, αλλά και διέλευσης για τα θύματα διακινούμενης εμπορίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΜΚΟ, περίπου 20.000 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και 1000 κοριτσιών ηλικίας 13-15 ετών, παραμένουν στην ελληνική βιομηχανία του σεξ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, πανεπιστήμια, ιδρύματα και ΜΚΟ για τη συγκέντρωση στοιχείων για την κατάσταση του φαινομένου στην Ελλάδα, με σκοπό τα στοιχεία αυτά να βοηθήσουν στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις της εμπορίας ανθρώπων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αναδημοσίευση από breakthechain.gr - breakthechain.gr - breakthechain.gr - breakthechain.gr

"Ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε την αδικία είναι να σταθούμε μαζί"
-εθελοντής Α21

Μάθε περισσότερα για την πρόληψη και καταπολέμηση του Τράφικινγκ στις ιστοσελίδες:
A21.gr | 1109.gr | stoptrafficking.gr | spottrafficking.grA21.org | trafikingk.blogspot.gr

Διέδωσε το άρθρο στους φίλους σου να ενημερωθούν και αυτοί για την Εμπορία Ανθρώπων!